torsdag den 7. august 2008

Gang i hjernevindingerne igen

En helt vidunderlig sommer er ved at være slut. Synes det er den bedste og mest forkælede sommer jeg nogensinde har haft - rigtig meget afslapning og langsomt tempo og meget lidt arbejde og studie. Nu skal jeg igang igen og jeg er faktisk også blevet lidt sulten efter intellektuel stimulation på et andet plan.

Igår startede første modul på mit andet år af ID-psykoterapeutuddannelsen så det er jeg optaget af indtil søndag aften.

Det tegner til at blive utroligt spændende og teoretisk lidt tungere end sidste år, hvilket passer mig fint. Undervisningsmodulet introduceres bla sådan:

"
Ramt og rystet- Hvordan vi bearbejder traumatiske erindringer og post-traumatisk stress
Vi starter første modul af ID Psykoterapi Uddannelsens andet år med at sætte fokus på traumatiske erindringers betydning for såvel vores fysiske som psykiske helbred og trivsel.
Uanset om vi bliver udsat for chokerende og/eller traumatiserende oplevelser tidligt eller sent i livet, kan det have en varig negativ effekt på os, hvis ikke vi får oplevelserne bearbejdet.
Formålet med modulet er indledningsvist at give dig et indblik i forskellige psykoterapeutiske teoretikeres forståelse af de ydre og indre betingelser, som skaber og fastholder traumer. Dernæst er vores hensigt at lære dig en enkel men meget virkningsfuld terapi-metode til at reducere den post-traumatiske stress, som ofte følger i kølvandet på at være blevet ramt og rystet.
2 af modulets 5 dage omhandler praktisk psykopatologi, dvs. hvordan du som praktiserende psykoterapeut kan skelne mellem "almindelige" følelsesmæssige problemer og mere "sygelige" psykiske lidelser.
Endelig vil du lære, hvordan du som psykoterapeut konstruktivt kan anvende de ting, der sker i relationen mellem dig og din terapi-klient, til både at få større overblik over klientens situation, og til at bevidstgøre klienten om oprindelsen til sine problemer.
"

Ingen kommentarer: